Bilanço Hesabı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Herhangi bir firmanın bilanço değerlerinin hesaplanabildiği penceredir.

 

 _Bullet Araçlar  > Bilanço Hesabı'nı çalıştırın.

 _Bullet Kaç yılın ortalamasının hesaplanacağını belirleyin.

 _Bullet Yıllara ait bilanço bilgilerini girin.

 _Bullet Bilanço'da kontrol edilmesi gereken oranlar, hesaplanmış olarak ve yeterli olup olmadıkları belirtilerek yazdırılmaya hazırdır.

 

 İlgili yönetmelik maddesine göre; ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Böyle durumlarda; pencerede bulunan clip0252 kutusu işaretlenerek, iki önceki yıl, bir önceki yıl olarak hesaplamalara dahil edilir.

 

 Not: Mal alımı ihalelerinde, Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri ve Gelecek Yıllara Ait Hakediş Gelirleri "0" olarak girilmelidir.