Doküman CD'si İçeriği

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İhale dokümanı kapsamında yer alması gereken ve programda hazırlanan İdari Şartnameler, Sözleşme Tasarısı ve Standart Formların CD ortamına aktarılması amacıyla ihalenin adı ile klasör oluşturularak kaydedilmesi mümkündür.

 

 • Çalışılan ihalenin adı ile oluşmuş bu klasörün içeriğine bu menüden kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

 

 • Yapılmak istenen değişiklikler ve eklemeler bu klasörde yapılabilir ve Doküman CD'si oluşturulacaksa kolaylıkla oluşturulabilir.        

 

 • Bu klasörün içinde program tarafından Teknik Şartname adıyla bir klasör oluşur. Teknik şartname farklı bir yerde hazırlanmış olsa da, bu klasöre (veya içinde oluşturulmuş olan word belgesine) istenildiği şekilde taşınabilir ve diğer ihale dokümanı ile birlikte saklanabilir.

 _Bullet Bu klasör; kullanıcının isteğine bağlı olarak Masaüstü'nde ya da Belgelerim dizininde e-kikNet Dosyaları altında ihale türü ile oluşan (Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık) adı ile oluşur. Oluşturulma yeri Destek İşlemleri>Otomasyon Ayarları>Doküman CD'si Dosyaları menüsünden ayarlanabilir.