Aşırı Düşük Teklif Sınır Değer Hesabı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Yapım işleri için Kamu İhale Genel Tebliği'nde belirlenmiş hesaplama esaslarına göre, Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri'nin hesaplanabildiği penceredir.

 

 _Bullet Araçlar  > Aşırı Düşük Teklif Sınır Değer Hesabı 'nı çalıştırın.

 _Bullet Geçerli teklifleri ve İşin Yaklaşık Maliyeti'ni girin.

 _Bullet clip0451 düğmesine basın.