Otomasyon Ayarları

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Otomasyon Ayarları penceresinde; programın işleyişine ilişkin yedi farklı konuda ayar yapılabilmektedir.

 

 1. Belge Şablonları (Tüm ihale dosyaları genelinde etkindir)

 Yazdırılan formlar şablon olarak Oska'nın verdiği dosyaları veya kullanıcının düzenlediklerini kullanabilir.

 clip0111        

 

 Açılan Belge Şablonları penceresinde şablon seçimi yapılır.

 

 Yazdırılan formların, kullanıcının Benim Şablonlarım penceresinde düzenlediklerinden alınabilmesi için; bu pencerede clip0162 seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

 

 Yeni CD yüklediğinizde veya İnternetten Bilgi Al/Standart Form Dosyaları özelliğini çalıştırdığınızda, program tekrar clip0370 konumuna geçer.

 

Not: "Benim Şablonlarım"da kullanılan belgeler kullanıcının özel belgeleri olduğundan, yeni yüklenen CD tarafından değiştirilmez. Dolayısıyla; Oska tarafından son yapılan değişiklikleri içermediğinden güncel olmayabilirler. Bu konu ile ilgili detaylı yardıma Benim Şablonlarım bölümden ulaşabilirsiniz.

 

 2. Doküman CD'si Dosyaları (Tüm ihale dosyaları genelinde etkindir)

 Programda hazırlanan Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Standart Formlar clip0259 düğmesi ile Masa Üstünde ya da Belgelerim dizininde oluşturulabilir. Açılan Doküman CD'si Dosyaları penceresinde klasör yeri seçilir.

 clip0260

 

 3. Erken Uyarı Sistemi (Tüm ihale dosyaları genelinde etkindir)

 Erken Uyarı Sisteminin çalışıp çalışmayacağı bu pencereden ayarlanır.

 clip0261

 

 4. Ödenek Kontrolü (Çalışılan ihale dosyasında etkindir)

 Çalışılan ihale dosyası bilgilerinin Ödenek Kontrolü'nde dikkate alınıp alınmayacağı bu pencerede işaretlenir. Yeni açılan bir ihale dosyasında ilk değer Dikkate Alınmasın olarak işaretlenmiştir.

 

 clip0262

 

 5. İhale Yetkilisi-Bütçe Türü (Çalışılan ihale dosyasında etkindir)

 Çalışılan ihale dosyasına özel İhale Yetkilisi Adı Soyadı ve Unvanı burada girilir. İlk değer olarak Genel İşlemler/İdarenin Kimlik Bilgileri/Antet ve İdare Bilgileri bölümünde girilmiş olan İdarenin İhale Yetkilisine ait bilgiler hazır olarak gelir.

 

 clip0311

 Çalışılan ihale dosyanızı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 8'e göre) hangi bütçe türüne göre oluşturmuşsanız, bu idare türü de burada işaretli görünecektir. Aktif olanı değiştirmek istiyorsanız buna ilişkin işaretlemeyi burada yapınız.

 Çerçeve Anlaşma İhaleleri için:

 Çerçeve Anlaşma ihalesi yapıyorsanız, ihalenizin hangi düzeyde olduğuna ilişkin işaretlemeyi buradan değiştirebilirsiniz. Yeni açılacak dosyalarda ilk değer olarak bu işaretleme aktif olacaktır.

 clip0430

 6. Miktar İşlemleri (Çalışılan ihale dosyasında etkindir)

 Çalışılan ihale dosyası için, miktar girişi yapılan pencerelerde ve ilgili belgelerde, virgülden sonra 2 hane kullanılması ya da olduğu gibi kullanılması şeklinde işaretleme burada yapılır.

 

 clip0359

 

 7.  Güncelleme Habercisi

         

 Programa girerken güncelleştirme kontrolü yapan ve bunun sonucunda “Bazı Güncelleştirmeler bulundu.” şeklinde uyarı veren Güncelleme habercisi'nin ayarları burada yapılır.

 clip0436

Güncelleme habercisini her girişte çalıştır

Bu seçeneği işaretli bırakırsanız programa her girişte güncellemeler kontrol edilir ve ekranın sağ altında güncelleme habercisi belirir.

Güncelleme habercisini Seçime bağlı olarak ....

Bu seçeneği işaretli bırakırsanız, program sizin belirlediğiniz aralıklarda güncellemeleri kontrol eder ve ekranın sağ altındaki güncelleme habercisini görüntüler.

Güncelleme habercisini şimdi çalıştır

Bu düğmeyi tıklamak güncelleme habercisini hemen çalıştırır ve ekranın sağ altında güncelleme habercisi belirir.

 

7. Doküman Hazırlığı (Çalışılan ihale dosyasında etkindir)

 Çalışılan ihale dosyası için, ihale dokümanı kapsamında hazırlanması gereken İdari Şartname, Sözleşme ve ilan metninin programda hazırlanması istenmediğinde buna ilişkin düzenleme burada yapılır.

 clip0458

 Özellikle İhale Dokümanının zorunlu olarak EKAP üzerinden hazırlanacağı koşullarda, bu işaretleme HAZIRLANMAYACAK olarak uygulanır. Böylece, kullanıcıların programın diğer aşamalarda kullanacağı bilgiler hariç olmak üzere, sadece dokümana yansıyacak bilgi girişlerini tekrarlaması engellenmiş olur.