Kısmi Teklif Verilebilen İşler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Özellikle mal alımı ihalelerinde Kısmi Teklif verilebilmesi öngörülüyorsa, kısmi teklif verilebilecek iş/mal kalemleri Yaklaşık Maliyet menüsünde belirlenerek, kısım/grup tanımlama işlemi yapılmış olmalıdır.

 

 Kısmi teklif : Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesi; ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesi, (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 3)

 

 Kısmi teklif ve alternatif teklif verilebilen ihalelerde, işin/alımın farklı kısımları farklı isteklilerde kalabileceği için, komisyon süreci standart uygulamalardan farklılıklar gösterir.