Teklif Edilen Fiyatlar

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Firmaların teklif fiyatlarının girilmesi ve değerlendirilmesi burada yapılır.

 _Bullet Katılan firma listesi ekranda hazırdır. Firmaların teklif ettikleri fiyatlar girilir.        

 _Bullet Kısmi teklif verilebileceği ilan edilmiş olan iş ise pencerenin sağ üstünde bulunan hücreden fiyat girilecek kısımı belirleyin.

 _Bullet Firmaların bu kısım için verdikleri fiyatları girin. Teklif vermeyen firmanın fiyatına (0) sıfır yazın veya boş geçin. Diğer kısımlara tek tek geçerek benzer işlemleri yapın

 

 Kısmi Teklifli İşlerde

 _Bullet Kısmi teklifli işlerde fiyatlar, kısım adı belirlendikten sonra clip0288 düğmesi ile açılan pencerede girilebilecektir. Gruplandırılarak kısımlar oluşturulan işlerde, açılan bu pencerede grup alt kalemleri için girilen fiyatların toplamı clip0437 düğmesi ile grup toplam teklif fiyatının yazılabileceği alana kontrollü bir şekilde gönderilebilir.

       _Bullet clip0288 düğmesi ile açılan pencerede; kalemlere firmalarca aynı teklifin verilip verilmediği clip0464düğmesine basılarak kontrol edilir. Eğer aynı teklif fiyatı verilmişse, açılan Rapor adlı pencerede  firmalar ve teklif fiyatı görünür, istenirse Excel ortamında yazdırılabilir. Böyle bir durumda firmanın bu kaleme ait satırı kırmızı renk alır.

 

 clip0465        

 

 _Bullet Her defasında programa bu kontrol yaptırmaksızın, sadece aynı fiyatı veren firma teklifleri gözlemlenmek isteniyorsa clip0464düğmesine sağ tıklama yapılarak da Rapor penceresine ulaşılabilir.

 

 _Bullet clip0212 düğmesi ile yazdırarak imza altına alın.

 

 Böylece ihale komisyonunun isteklilerin huzurunda yaptığı çalışma sona erer. Komisyon bundan sonraki çalışmalarını kendi içinde yürütür.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli'ne ulaşın.

 

 Pazarlık Usunünde Son Tekliflerin Alınması

 

 Pazarlık usulü ihalelerde, son teklifler alınarak ihale sonuçlandırılır. Son tekliflerin istenilmesine ilişkin yazı clip0466düğmesi ile açılan pencerede yazdırılabilir. Gelen son teklifleri programa girmeden önce, clip0467düğmesi kullanılarak ilk teklifler pencerenin sağ tarafında yeralan sütuna (daha sonra gözlemlemek amacıyla) aktarılır.

 

 Her Kaleme Ayrı Teklif Birim Fiyatı Verilebilecek Kısmi Teklifli İşlerde Teklif Fiyatlarının Excel Belgesinden Programa Aktarılması

 Teklif Fiyatı girilecek firmaya ait pencerede iken (Firmanın Teklifi penceresi) clip0283düğmesi ile açılan pencerede getirilecek Excel belgesi bulunur, seçilir ve getirme işlemi tamamlanır.

 

 Getirilecek Excel belgesindeki sütun başlıkları aşağıdaki örnekteki gibi olmalıdır. Aksi takdirde program sizi uyaracak ve işleminizi gerçekleştirmeyecektir.

 

 clip0289

 

 Örnek: Sütun adı Birim Fiyatı yerine Birim Fiyat yazıldığında Excel'den getirme işlemi yapılamayacak, bu belgede gerekli düzeltmenin yapılması ve işlemin tekrarlanması gerekecektir. Yukarıdaki örnekte yer alan sütunlardan sadece Kod No ve Birim Fiyatı sütunlarının belgede yer alması yeterlidir. Birim Fiyatı ve (varsa)Miktarı sütunu Sayı, diğer sütunların ise Metin formatında olması zorunludur.

 

NOT: Aşağıdaki durumlarda program sizi uyaracak ve işlemi gerçekleştirmeyecektir.

 

Sütun adları birebir aynı değilse,

Birim Fiyatı ve (varsa) Miktarı sütunu Sayı, diğer sütunlar ise Metin formatında değilse,

Belgenin ilk satırı ya da sütunu boşsa,

Belgede gizli satırlar veya sütunlar varsa.