Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Sözleşmeye bağlanan ihaleler, parasal tutarlarına uygun şekilde kamuoyuna duyurulurlar.

 _Bullet İşin yapılacağı yer, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, sözleşme bedelinin karşılanacağı kaynak ve miktarı yazılır.

 

4734 Sayılı Kanun'dan;

 

Sonuç Bildirimi

MADDE 47. - (Değişik: 20/11/2008-5812/17 md.) Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.