Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetveli

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Bu pencere; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde veya yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerindeki ihalelerde, idari şartnamede yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması durumlarında görünür.

 

 Bu form kısmi tekliflere açık ihalelerde, her bir kısmi teklif için ayrı düzenlenir.

 

 Alternatif tekliflere açık ihalelerde isteklilerin alternatif teklifleri ayrı satırda gösterilir.

 

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde; idarelerce idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin hesaplamalar yapılarak bulunan ağırlık katsayısı K sütununa yazılır. Teklif tutarı'nın K ile çarpılmasıyla bulunan değer, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli sütununa yazılır ve sonraki kıyaslamalar bu değere göre yapılır. K'nın hesaplama şekli bu standart formun ekine konur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esas alınarak belirlendiği ihalelerde forma gerek olmadığından yazdırılmasına gerek yoktur. K sütununda bulunan ve değeri 1.00 olan katsayıya dokunulmamalıdır.

 

 Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerindeki ihalelerde, idari şartnamede yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmış ise; yabancı firmaların teklifleri İdari şartnamede belirtilen oranda arttırılarak son sütuna yazılır ve sonraki kıyaslamalar bu değere göre yapılır. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmadığı ihalelerde bu sütuna gerek olmadığından yazdırılmaz.

 _Bullet Katılan firma listesi ekranda hazırdır.

 _Bullet Kısmi teklif verilebileceği ilan edilmiş olan iş ise pencerenin sağ üstünde bulunan hücreden çalışılmak istenen kısımı belirleyin.

 _Bullet Firmaların bu kısım için verdikleri fiyatlar satırında, K katsayıları 1.00 olarak bulunmaktadır. İdari şartnamedeki esaslar dahilinde, isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde 1.00'den farklı bir ağırlık katsayısı (K) hesaplanmışsa buraya girin.

 _Bullet Kısmi teklif verilebileceği ilan edilmiş olan iş ise diğer kısımlara tek tek geçerek benzer işlemleri yapın.

 _Bullet Yazdır (Değerlendirmeye Esas Fiyatlar) düğmesi ile yazdırarak imza altına alın.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile belgelerin teklif fiyatlarına göre inceleneceği adıma geçin.