Teklif Edilen Fiyatlara Göre Belge Kontrolü

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İstenen belgelerin teklif fiyatlarına göre değerlendirilmesi burada yapılır.

 

 Kısmi teklif verilebileceği ilan edilmiş olan iş ise istekliler hangi kısımlar için teklif vermişlerse, o tekliflerinin toplamına göre kontrol yapılır. Alternatif teklif varsa sadece ana teklifler toplama katılır.

 

 Belge kontrolünün yapıldığı önceki penceredeki işaretlere göre buradaki Belgeler sütununda uyarı işareti oluşur.

 

 Firma adı satırında Belgeler sütununa tıklatıp veya Belge Kontrol düğmesi ile her bir firmanın belgelerinin işlendiği pencereye ulaşılır.

  clip0118  işareti; clip0117  (muaf) ve/veya clip0114 olarak belirtilmiş belgelerin olduğunu gösterir. Bu durum, ihale dışı bırakılmayı gerektirmiyor anlamındadır.

 

 clip0018 işareti; clip0018 (belge yok) ve/veya clip0022 (eksiği var) olarak belirtilmiş belgeleri var demektir. Bu durum, ihale dışı bırakılmayı gerektiriyor anlamındadır.

_Bullet Firmanın belgesinde bilgi eksikliği veya düzeltilmesi gereken hususlar varsa clip0206 ile firmaya durumu bildirin.

 

Komisyonca istekliden eksiklikleri giderilerek ihale dışı bırakılma durumu ortadan kalkmış ise bu işaretler düzeltilmelidir.

 _Bullet Belgeler sütununda clip0118  veya clip0018   işareti üstünde tıklayıp veya Belge Kontrol düğmesi ile firmanın belgelerinin listelendiği pencere açılır.

 _Bullet Gelen listede istenen değişiklikler yapılır. clip0018 ve clip0022 işareti konan belgelerin ihale dışı bırakılmayı gerektireceğine dikkat edilmelidir.

 _Bullet İlk sütun olan Değerlendirme sütunu, toplam değerlendirme sonucunda isteklinin ihaleye katılımını sürdürebileceğini veya ihale dışı bırakılması gerektiğini gösterir. Bu sütun; sunulan belgeler ile teklif fiyatına bağlı belgelerin değerlendirilmesi sonucu konan işaretler esas alınarak kendiliğinden oluşur. Kullanıcı bu işareti değiştiremez, ancak sağdaki sütunlarda yapacağı değişikliklerle, bu işaretin değişmesini sağlayabilir.

 _Bullet Değerlendirme sütununda clip0018  işareti varsa istekli ihale dışı bırakılır ve buradan sonraki işlem pencerelerinde görünmez, clip0017  işareti varsa istekli ihalenin buradan sonraki aşamalarına katılır.

 

 Pencereye ilk kez ulaşıldığında, İş Deneyimi Uygun mu? ve Ortalama Ciro Uygun mu? sütunları henüz hiç bir giriş yapılmadığından, clip0018 işaretli olarak gelecektir.

 

 Teklif fiyatlarına göre belge kontrolünün esasları aşağıdadır.

 _Bullet Geçici Teminatı Uygun mu?

 _Bullet İş Deneyimi Yeterli mi?

 _Bullet Kredi Mektubu Tamam mı?

 _Bullet Ortalama Cirosu Yeterli mi?

 _Bullet Bilanço Değerleri Tutuyor mu?

 _Bullet Aritmetik Hata var mı?        

 _Bullet Aşırı Düşük mü?

 

 Kısmi Teklifli İşlerde

 

 İş Deneyimi, Banka Kredi Mektubu ve Ortalama Ciro kontrolü, kısımlar bazında kolaylıkla yapılabilir. Bunun için, pencere sol altına yer alanclip0470bilgisinden de anlaşılacağı üzere; ilgili kaydın üzerinde sağ tıklama yapılır ve değerlendirme yapılacak konu seçilir.  

  clip0471 Açılan pencerede kontrol işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilir.

 

 _Bullet clip0001 düğmesi ile değerlendirme sonucunun özetlendiği Teklif Değerlendirme penceresine ulaşılır. Bu pencerede yer alan Korumaya Al düğmesi ile fiyat ve belge kontrol işlemleri bitirilmiş olur.

 

 _Bullet Gruplandırılarak kısımlar oluşturulan kısmi teklifli işlerde, clip0438düğmesi ile açılan pencerede, grup bazında detaylandırılmış analizlerin Excel ortamına gönderilmesi için clip0439düğmesi kullanılabilir. Bu Excel belgesi, programın Dosya İsmi ile oluşturduğu klasöre aktarılır. Bu klasör Destek İşlemleri>Otomasyon Ayarları>Doküman CD'si Dosyaları menüsünden ayarlanabilen yerde oluşur. Böylece, Ancak, gruplarda veya fiyatlarda değişiklik yapılmışsa, öncelikle clip0440 düğmesi ile penceredeki bilgiler güncellenmelidir.