Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif listelenir.

 _Bullet clip0363 düğmesi ile kararın ayrıntılı gerekçesi yazılır.

 _Bullet Kararın no'su, tarih-saati yazılıp clip0214 düğmesi ile karar yazdırılıp imza altına alınır.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile İhale Kararının Onayı penceresine geçin.

 

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde:

 Çerçeve Anlaşma ihalelerinde, yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere yeterli bulunan istekliler (en fazla ihale ilanı ve ihale dokümanında belirtilen sayı kadar-en az 3-) belirlenir ve listeye alınır. Bu liste ihale komisyon kararında yer alır.