Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Komisyonca ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin  yasaklı olmadığına dair KİK yazısının alınması gerekir. Bu işlem Kamu İhale Kurumu'nun www.kik.gov.tr adresli internet sayfasından EKAP üzerinden yapılabilmektedir.

 _Bullet Yasaklı olmadığına dair yazının (teyit) sayı-tarihini yazın. Bu yazıyı ekleyerek ihaleyi onaya sunun.

 _Bullet İhale kararının tarihini ve ve Ön Mali Kontrol   gerekip gerekmediğini belirterek clip0001 düğmesini tıklatın.

 _Bullet İki isteklinin de yasaklı olması durumunda      ihale iptal edilmelidir. Böyle bir durum varsa veya ihale yetkilisi ihaleyi onaylamayıp iptal ettiğini bildirirse iptal kararının sayı-tarihini yazın ve clip0001 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Uyarı penceresini okuyarak onaylayın.        

 

 Çerçeve Anlaşma İhalelerinde:

 Çerçeve Anlaşma ihalelerinde, yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere oluşturulan liste, ihale komisyon kararında yer alır.

İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.