Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Uhdesinde ihale bırakılan istekli yasal sürede sözleşme yapmaya çağrılmalıdır.

 

 _Bullet Sözleşmeye davetin gönderme sayısı-tarihini yazın.

 _Bullet clip0213 düğmesi ile yazdırın.

 _Bullet Süre dolduğu halde sözleşme imzalanmazsa Sonunda Ne Oldu? sorusuna İmzalamadı kutusunu işaretleyerek cevap verin. Bu durumda clip0001 düğmesi ile uyarı penceresinden sonra Sözleşmeye Davet (Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif) penceresine ulaşılır.

 

 _Bullet İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Program bu kontrolü de yaparak, aşağıdaki pencereye benzer şekilde, size gerekli uyarı penceresini açar.

 

 clip0447        

 

 Şikayet Süreci Başlamışsa;
 

 Kararın bildirimi sonrasında yasal süreler içinde İdareye Şikayet olmuşsa, normal ihale süreci devam edemeyecektir. Bu durumda clip0454 bölümü tıklanır ve pencerede clip0455 şeklinde bilgilendirme belirir. Bilgilendirme yazısında da belirtildiği üzere; artık sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması ile ilgili tarih uyarıları devre dışı bırakılmıştır. Kullanıcı şikayet süreci tamamlandığında, istediği tarihi girerek işlemi devam ettirebilir.