Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Kazanan firma ile imzalanması gereken sözleşmenin eksik bilgileri varsa burada girilir (Kısmi teklifli işlerde clip0407 düğmesi ile açılan pencerede her firmaya ait ek sözleşme bilgileri girilir) ve clip0404 düğmesi ile yazdırılır. Kısmi teklifli bir iş ise ve birden fazla firma ile sözleşme imzalanıyorsa, ilgili firma üzerinde iken yazdırma düğmesi kullanılarak, her firmaya özgü sözleşme metni elde edilir.

 

 clip0405 düğmesi kullanılarak ihaleye ve sözleşmeye ait bilgilere ulaşılabilir. Malzeme bilgileri, ihale edilen firma ve ihale bedelini gösteren belge istenirse Excel formatında oluşturulabilir. Bunun için clip0406 düğmesi kullanılır. Malzeme Listesi adıyla oluşan Excel belgesi programın Dosya İsmi ile oluşturduğu klasöre aktarılır. Bu klasör Destek İşlemleri>Otomasyon Ayarları>Doküman CD'si Dosyaları menüsünden ayarlanabilen yerde oluşur.

 _Bullet Sözleşme imzalandığında sonuç -gerekiyorsa- kamuoyuna ilan edilip Kamu İhale Kurumu'na

 _Bullet Sözleşme imzalandığında sonuç -gerekiyorsa- kamuoyuna ilan edilip Kamu İhale Kurumu'na bildirildiğinde dosyanın işi biter.

 _Bullet İşi biten dosya arşive gönderilmek istenirse clip0219 düğmesinden yararlanılır.

 _Bullet Gelen uyarı penceresi onaylanırsa işlem tamamlanmıştır.

 clip0220

 

 

 Çerçeve Anlaşma İhalelerinde:

 Çerçeve Anlaşma ihalelerinde listeye alınan tüm firmalarla sözleşme imzanacağından, clip0407 düğmesi ile açılan pencerede her firmaya ait ek bilgiler  girilir.

 İstekliler, çerçeve anlaşma süresince yeterliğinin devam ettiğini çerçeve anlaşmanın süresine bağlı olarak,  belli tarihler içerisinde belgelendirecektir. İdare, çerçeve anlaşmanın imzalandığı tarihi esas alarak belirtmesi gereken bu tarihi/tarihleri ay ve yıl olarak yazacaktır.