Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İşin, kısmi teklif verilen her bir kısmı için ekonomik açıdan en ekonomik teklif ve 2. teklif sahipleri listelenir.

 _Bullet Gerekçe Düzenle düğmesi ile kararın ayrıntılı gerekçesi yazılır.

 _Bullet Kararın no'su, tarih-saati yazılıp clip0214 düğmesi ile karar yazdırılıp imza altına alınır.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile İhale Kararının Onayı penceresine geçin.

 

Çerçeve Anlaşma İhaheleri:

 Çerçeve Anlaşma ihalelerinde, yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere yeterli bulunan istekliler (üçten az, ilanda ve ihale dokümanında belirlenen sayıdan fazla olmamak üzere) belirlenir ve listeye alınır. Bu liste ihale komisyon kararında yer alır.