Komisyon Kararı, Onayı ve Son İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Komisyonca ihalenin kısımları üzerinde bırakılan teklif sahiplerinin yasaklı olmadığına dair KİK yazısının (teyit) alınması gerekir. Bu işlem Kamu İhale Kurumu'nun www.kik.gov.tr adresli internet sayfasından yapılabilmektedir.

 _Bullet Firma adı üstünde çift tıklayıp veya clip0075 yazısını tıklayıp kayıt penceresine girin.

 _Bullet Firmanın yasaklı olmadığına dair yazının (teyit) sayı-tarihini yazın.

 _Bullet Firmanın, diğer kısımlarda da birinci olabileceğini düşünerek clip0119  yazını tıklatın.

 _Bullet Varsa clip0106 düğmesi ile gelen firmanın yasaklı olmadığına dair yazının sayı-tarihini yazın.

 _Bullet Bu yazıları ekleyerek ihaleyi onaya sunun.

 _Bullet İhale kararının sayı-tarihini ve maliye vizesi gerekip gerekmediğini belirterek clip0001 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Yasaklı olmadığına dair yazı olumsuzsa yani firma yasaklı ise ihalenin sadece kısmi teklif verilen o kısmı iptal edilir.

 _Bullet İhale yetkilisi ihaleyi onaylamayıp iptal ettiğini bildirirse iptal kararının sayı-tarihini yazın ve clip0001  düğmesini tıklatın.

 _Bullet Uyarı penceresini okuyarak onaylayın.        

 

 Çerçene Anlaşma İhalelerinde:

 Çerçeve Anlaşma ihalelerinde, yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere oluşturulan liste, ihale komisyon kararında yer alır.

İhale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.