Lisans Hakları

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 KOŞULLAR:

 

1.Kullanıcıya verilen Yazılım Lisans Kartı, OSKA Bilgisayar Sistemleri Yazılım, Donanım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Kısaca OSKA denecektir) tarafından üretilen ve bu belgede belirtilen yazılımın kullanım hakkını verir. Yazılım ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları OSKA'ya ait olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.
2.Yazılımın kullanım hakkı, Yazılım Lisans Kartı'ndaki kişiliğe ait olup başkasına devredilemez.
3.OSKA, kullanıcı hatası, sistem arızası, virus etkisi vb. nedenle girilen bilgilerin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

4.    “Güncel Sürüm Kullanım Hakkı” Yazılım Lisans Kartı'nda belirtilen tarihe kadar ücretsiz olup bu tarihten sonra her bir yıl ayrı olmak üzere ücreti karşılığı verilir. Bu ücret programın o günkü satış fiyatının % 50'sini geçemez.

5.Oska, yazılıma ait yeni bir sürüm hazırladığında bunu internet sitesinde belirtir. Yeni (son) sürüm kullanıma sunulduğu tarihte kullanıcının bu sürüme geçmesi zorunludur. Bu tarihten itibaren, Oska’nın önceki sürümlere ait destek yükümlülükleri de ortadan kalkmış olur.
6.Güncel sürümler, değişiklikleri içeren dosyaların kullanıcı tarafından internet üzerinden alınması ile edinilir. Kullanıcı, değişiklikleri içeren güncel sürümleri ücreti karşılığı CD ve diğer materyal şeklinde de isteyebilir.
7.OSKA, programın doğru ya da yanlış kullanılmasının oluşturacağı kazanç ve kayıplardan, yasalara aykırı olarak kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
8.Hiçbir BAYİ veya OSKA temsilcisi tarafından bu sözleşme dışında verilen bilgi ve öneriler garanti oluşturmaz ve bu sözleşmedeki garanti kapsamını genişletmez.

9.  Taahhüt edilen ödemeler yerine getirilmezse, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın, lisans hakkı geçersiz olur ve yapılmış ödemeler o güne kadar olan kullanıma sayılır.

10.Anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.