Ödenek Kontrolü

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Yıllık Ödenek, Kullanılmış Ödenek ve Kalan Ödenek miktarları bu menüden takip edilir.

 

 Sonuçlanan ve devam eden ihalelere göre ödenek durumunu gösteren Ödenek Kontrolüne Esas Değerler'e ait tablo, %10 Kontrolüne (21/f ve 22/d maddeleri için) esas ödenek değerlerini de göstermektedir.

 

 clip0298

 

 Yıl bazında oluşan bu tablo için, idarenin Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık İhaleleri için harcayabileceği ödenekleri buraya bir kez girilmelidir.

 

 İhale süreci başladığında, programa girilmiş Kullanılabilir Ödenek Tutarı, ihale süreci bitip sözleşme imzalandığında ise KDV eklenmiş Sözleşme Bedeli, Ödenek Kontrolü menüsüne aktarılır ve Kalan Ödenek miktarı program tarafından tekrar hesaplanır.

 

 clip0001 düğmesi ile, istenen ihale türüne göre iş bazında ödenek kontrolüne dahil edilen miktarlar gözlenebilir.

 

 clip0299

 Pencerede bulunan clip0264 düğmesini tıklatınca üzerinde bulunulan ihaleye ilişkin detaylı bilgiye ulaşılır.

 

 Eğer herhangi bir ihaleye ait ödenek bilgilerinin Ödenek Kontrolü'nde yer alması istenmiyorsa clip0265 ile bu işlem gerçekleştirilir.