Mali Durum Bildirimi

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İhalesine girilecek iş için Kredi Mektubu (Mali Durum Bildirimi) isteniyorsa, bu pencerede hazırlanmalıdır.

 

 İhale ilan metnini ve bu işte uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Madde 7.2'sini inceleyiniz. Varsa burada yazan "Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"e dikkat ediniz.

 

 Tabloya, bankalardan alınan ve bu belgeye eklenecek olan Mevduat ve Kredi Durumu yazılarındaki değerler işlenir.