Raporlar

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Hazırlanan belgeler burada yeniden düzenlenebilir ve yazdırılır.

 Belgenin sağında clip0013  düğmesi varsa, satır üstünde tıklatılarak bu belge yazdırılabilir hale getirilir. Bu durumda ilgili satır kırmızı renk alır ve clip0022. işareti belirir. Bu şekilde işaretlenen tüm belgeler işaretlendikten sonra, clip0021 düğmesi ile yazdırılabilir. Bulunulan satır üzerindeki tek bir belge ise clip0024 düğmesi ile yazdırılabilir.

 

 clip0014 düğmesi ile belgenin aslını oluşturan şablon dosyalarına ulaşılıp düzeltmeler yapılabilir.

 

 clip0015 ile alınan dokümanda, teklif dosyasına konması gereken evrak ve özellikleri yeralır. Listede yeralan belge ve uyarıları tek tek kontrol edilerek eksik ve hatalı evrak koyma ihtimali ortadan kaldırılır.

 

 clip0016 ile teklif dosyasına konacakların listesi yazdırılır.

 

 clip0025 ile istenilen bir dosya içerisine, programla hazırlanmış tüm belgeler kaydedilebilir.