Firmanın Cirosu

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Ciro istenen ihalelerde kullanılan firmanın ciro bilgileri buradan girilir.

 

 Buraya girilen bilgilerin alındığı gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım, hizmet işi ve satış gelirini (mal alım işleri için) gösteren belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesin tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

 Yılın ilk üç ayında yapılacak ihalelerde kullanılmak üzere clip0023 özelliğinden de yararlanılabilir.