İş Hacmi (Ciro) Hesabı

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Burada hesaplanmış olarak gösterilen bilgiler, firma cirosu olarak girilen bilgilerin sonucudur.

 

 Her bir yıl cirosu; ihalenin ilk ilan tarihindeki ÜFE endeksinin, ilgili yılın 30 Haziran ÜFE'sine (Haziran ÜFE) [2005 yılı öncesi için bu hesap TEFE endeksleri dikkate alınarak yapılır] oranı ile bulunan Güncelleme Katsayısı (Gk) ile çarpılmasıyla güncellenir.

 

 Bilgilerin alındığı gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım ve/veya hizmet işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

 Yapım işinde son 3 yıl (yeterliği karşılamıyorsa son 6 yıla kadar alınarak) ortalaması hesaplanır, hizmet ve mal alımı işlerinde ise son 1 yıl alınır, karşılamıyorsa son 2 yılın ortalaması hesaplanır.

 

 Güncel değerin hesabı için dayanak:

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 38- (son üç paragraf) (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 40 son üç paragraf, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 33 son paragraf)

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) kadar güncellenir.

 

Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur

.