Kullanımda Genel Bilgiler

Ana Sayfa 

 

Mevcut Şantiye Dosyalarını YTL'ye Dönüştürmek

 

 1 Ocak 2005'ten sonra açılan tüm dosyalarda, ana birim fiyat ve diğer hazır değerler Yeni Türk Lirası olarak gelir.

 

 Önceden açılmış dosyaların birim fiyatlarını YTL'ye çevirmek gerekir.

 

 1 Ocak 2005'ten öncesine ait işlerin birim fiyatları YTL'ye dönüştüğünde virgülden sonra 6 hane kullanmak gerekebilir.

 

       _Bullet Şantiyeler>Şantiye İşlemleri penceresine gelin.

       _Bullet YTL'ye dönüştürmek istediğiniz şantiyenin son hakedişine girin.

       _Bullet Şantiyeler>Otomasyon Ayarları>Genel penceresinde birim fiyatlarda kullanacağınız ondalık hane sayısını (2 veya 6) seçin.

 

 clip0019

 

       _Bullet Şantiyeler>Otomasyon Ayarları>Hakediş İşlemleri penceresinde;

         _Bullet İcmal İşlemlerinde Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farklarını Kendiliğinden Al kutusunun İŞARETSİZ olduğundan emin olun.

 

         IcmalOto

         _Bullet Ayrıca, MFF İcmalinde Önceki Yıllar MFF'nı İcmalde Kendiliğinden Al kutusunun İŞARETSİZ olduğundan emin olun.

 

         MFFIcmal

       _Bullet Hakediş İşlemleri>Şantiye Birim Fiyatları penceresine gelin ve tüm pozlarınızı tarayıp işaretleyin.

       _Bullet Düzen>İşaretli Pozlara Katsayı Uygula yazısını tıklayın.

       _Bullet Gelen pencerede clip0220 kutusunu işaretlerseniz, 0.000001 olan TL>YTL dönüştürme katsayısını program sizin yerinize ilgili hücreye yazar.

 

 clip0219

 

       _Bullet clip0220 kutusu işaretli ise Uygula düğmesi ile aşağıdaki uyarı penceresi görüntülenir.

 

 YTLUyar

 

       _Bullet Uyarı penceresine Evet deyin.

 

 clip0221

       _Bullet Seçtiğiniz pozların fiyatlarının YTL'ye dönüştüğünü gözleyin.

       _Bullet Şantiye Birim Fiyatları penceresini kapatıp sırasıyla Yeşil Defter ve Kuruşlandırma menülerine girip çıkın ve İcmal İşlemleri penceresine ulaşın.

       _Bullet İcmal İşlemleri penceresinde Sözleşme Fiyatlarıyla Toplam ve Uygulama Yılı Fiyat Farkı sütunlarının YTL ile hesaplanmış olduğunu ancak önceki yılllara ait bilgilerin henüz TL olduğunu görün.

       _Bullet clip0102 sekmesinde Duzelt butonundan yararlanarak;

 Varsa, Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farkları ve

clip0105

 

 İhzarat Kesintileri ile

clip0106

 

 Diğer Kesintileri'ni (1.000.000 değerine bölüp) TL'den YTL değerine dönüştürerek yazın.

       _Bullet Malzeme Fiyat Farkı penceresinde Malzeme F.F. İcmali sekmesine ulaşın.

       _Bullet Varsa, dosyalarda TL olarak yer alan A) Önceki Ödenek Dilimleri İçinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları'nı  (1.000.000 değerine bölüp) TL'den YTL değerine dönüştürerek yazın.

       _Bullet Kapaga düğmesine tıklayın ve pencereyi kapatın.

       _Bullet Hakediş İşlemleri>Ön ve Arka Kapak penceresinde Arka Kapak sekmesine gelin.

       _Bullet Varsa, clip0108 hücresindeki değeri (1.000.000 değerine bölüp) TL'den YTL değerine dönüştürerek yazın.

       _Bullet YTL'ye dönüşme işlemi tamamlanmış olan bu dosyanın Arka Kapak'taki diğer bilgilerini dikkatlice kontrol edip -varsa- diğer dosyalara geçin.

 

Geri Dön