Kullanımda Genel Bilgiler

Ana Sayfa 

 

Önceki Yıllardan Devam Eden İşlerin Girilmesi

 

 Hakediş programı aldığınızda, önceki yıllardan devam eden işlerin tüm hakedişlerini girmek çok zaman alabilir. Bunun yerine geçmiş yılsonu miktarlarını belli bir düzende girmek de yeterli olabilir. Programda hakediş numarası rakam ya da yazı olarak girilebilir. Geçmiş her hakedişin bilgilerinden yararlanıp hesap yapmak gerekecekse (kesin hesapta malzeme fiyat farkı, ... gibi) yapılmış bütün hakedişleri sırasıyla girmek gerekir.

 

 Geçmiş yılsonu tespitleri gerekmeyecekse, sadece önceki yılsonu tespitini, işin başından beri yapılanların toplamı olarak girebilirsiniz.

 

 İleride kesin hesap hazırlanacaksa en azından geçmiş yılsonu tespitlerini girmek gerekir.

 

       Bu işlemi adım adım özetleyelim:

 

 _Bullet Şantiye; sözleşme yılı, ilk uygulama yılının son (tespit) hakediş nosu ve uygulama yılı bilgileri verilerek açılır.

 _Bullet Gelen Öncelikleriniz penceresinde istenen bilgiler doldurulur.

 _Bullet İş grupları penceresinde işin grupları tanıtılır.

 _Bullet Yeşil deftere o yıl yapılan miktarlar girilir.

 _Bullet Kuruşlandırma ve İcmal menülerine gidilerek, kontrol edilir.

 _Bullet Şantiyeler menüsünde Yeni Hakediş No butonunu tıklayarak sonraki uygulama yılı ve o yılın son hakediş no'su verilerek yeşil deftere gelinir. Yeşil deftere sadece o yıl yapılan miktarlar girilir. (1 Ocak-31 Aralık arasında yapılanlar!)

 _Bullet Kuruşlandırma ve İcmal menülerine gidilerek, kontrol edilir.

 _Bullet Bu adımlar, son uygulama yılına gelene dek tekrarlanır.

 _Bullet Bu yıl hakediş yapılmışsa hakedişin yeşil defterine, sadece bu yıl yapılan miktarlar girilir. (1 Ocak'tan sonra yapılanlar)

 _Bullet Kuruşlandırma ve İcmal menülerine gidilerek, kontrol edilir.

 _Bullet Yapılacak yeni hakedişe girilir.

 _Bullet İlave işler, metraj yapılarak veya yeşil defterden direkt olarak eklenir.

 

 

 Not:

 _Bullet Bir hakedişte tüm miktar girişlerini bitirmeden yeni bir hakediş no açılmamalıdır. Program yeni açılan hakedişe yapacağı devirleri ilk girişte yaptığı için önceki hakedişlere girip miktar değiştirince bu değişiklik sonraki hakedişlere yansımaz!

 

Geri Dön