Birim Fiyatların Artık Değerlerini Temizlemek

Ana Sayfa 

 

Birim Fiyatların Artık Değerlerini Temizlemek

 

 YTL kullanımı nedeniyle artık tam sayılı olmayan yani ondalık değerler içeren birim fiyatlarla çalışılmaktadır. Virgülden sonraki hane sayısı (2, 3, ..., en fazla 6 hane) belirlenen belli bir değer olarak kullanıldığı için bu değeri aşan küsurat (artık değer) olması durumunda hatalı işlemlere neden olabilir. Bu durum özellikle 1 Ocak 2005'ten öncesine ait dosyaların birim fiyatlarının 1.000.000 değerine bölünerek YTL'ye çevrilmesi nedeniyle oluşabilir.

 

 Örnek; 9.874.000 TL olan birim fiyat YTL'ye çevrilirse 9,874 YTL olur.

 

 Birim fiyat olarak bu değerin görüntülenmesi şöyledir;

 

         Şantiye İşlemleri>Otomasyon Ayarları'nda Genel sekmesinde Birim Fiyatlarda

                 Virgülden Sonra 2 Hane seçilmişse 9,87

                 Virgülden Sonra 6 Hane seçilmişse 9,874000

 

 Virgülden sonra 2 hane seçilerek çalışılıyorsa bu değer veri dosyasında 9,874 olduğu halde ekranda 9,87 olarak görünmektedir. Bu birim fiyatı kullanarak 1000 birim iş yapılırsa;

         Gerçekte olan durum        : 1000 x 9,874= 9874

         Ekranda görünen durum        : 1000 x 9,87 = 9874

 9,874 değerindeki "4" ekranda görünmediği halde veri dosyasında bulunduğu için işleme girmektedir.

 

 Bu artık değerlerin şantiye dosyasında temizlenmesi için Hakediş İşlemleri>Şantiye Birim Fiyatları penceresinde;

 _Bullet Düzen>Birim Fiyatların Artık Değerlerini Temizle özelliğini çalıştırın.

 

 ArtikTem

 

 _Bullet Uyarı penceresine Evet deyin.

 _Bullet Görünebilen bir ekran taranması sonunda işlem tamamlanacak, böylece dosyanın tüm birim fiyatlarının artık değerleri temizlenecektir.

 

 Yukarıda verilen örnekteki durum bu işlemden sonra düzelecek ve şöyle olacaktır;

         Gerçekte olan durum        : 1000 x 9,870= 9870

         Ekranda görünen durum        : 1000 x 9,87 = 9870

 

 

 

Not: Bu artık değerlerin herhangi bir Benim Pozlarım dosyasında temizlenmesi için Genel İşlemler>Poz Dosyalarım penceresinde yukarıdaki işlem yapılmalıdır.