Ön ve Arka Kapak

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Özet

 İhale tenzilatına tabi ödemeler tutarı İcmal'den, İhale tenzilatına tabi olmayan işler tutarı ise Malzeme Fiyat Farkı İcmali'nden alınarak ödeme cetveli hazırlanır.

 

 İcmal işlemleriniz bittikten sonra sağ üst kısımda bulunan ekspres Ekspres butonuna tıklatın veya Hakediş İşlemleri>Kapaklar yazısını seçin. Gelen pencerede ön kapak bilgilerinizi girin. Bu işlemi tamamladıktan sonra Arka Kapak sekmesini tıklatın. Burada yaptığınız hakedişin ödeme cetveli bulunmaktadır. Gelir vergisi, damga vergisi... gibi oranları girerek işlem tamamlanır.

 

 Ödeme cetveli bu şekilde yazdırılırsa Müteahhit, Düzenleyen ve Onaylayan gibi imza yerleri boş olan standart şekille çıkar.

 

 Kullanıcı bu imza yerlerini kendi düzenlemek istiyorsa düğmesi tıklatılır. Gelen yazım alanına arka kapağın altında yer alması istenen yazılar yazılır. Pencere altında bulunan kutusu işaretlenerek çıkılır. Bu düzenlemeden sonra yazdırılırsa, kapak kullanıcının düzenlediği metinle ve alt kısım çerçevesiz olarak basılır.

 

 Kullanıcı standart kapağın isim alanlarını kendi düzenlemek istiyorsa düğmesi tıklatılır. Gelen yazım hücrelerine arka kapağın altında yer alması istenen isim ve unvanlar yazılır. Pencere altında bulunan kutusu işaretlenerek çıkılır. Bu düzenlemeden sonra yazdırılırsa, kapak kullanıcının düzenlediği isim ve unvanlarla basılır.