Malzeme Fiyat Farkı

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Fiyat Farklarında Enterpolasyon Uygulaması

 

 İmalat veya ihzaratın yapıldığı tarih aralığı 1.tespit tarihi ve 2.tespit tarihi olarak isimlendirilir. Bu tarihler hakediş için yapılan tespit tarihleri olabileceği gibi, özellikle malzeme kullanımının lineer olmadığı işlerde, malzeme fiyat farkı alacak işlerin tespit edilerek tutanaklaştırıldığı tarihler de olabilir. Bu tespit tarihleri, zamlı çalışılan dönemdeki miktarları belirlemede kullanıldığı için önemlidir. Örneklemek gerekirse; 15.03.2000-06.06.2000 tarihleri arasında 166 ton çimento kullanılan bir işte, baz fiyatı 22.000.000 TL olan çimentonun aşağıdaki tarihlerde zamlandığını varsayalım.

 

Zam Tarihleri        Zam Fiyatları        

30.03.2000        25,000,000        

07.04.2000        27,000,000        

 

 Bu durumda 166 ton çimentonun tümüne 07.04.2000 tarihinde gelen zamlı fiyattan fiyat farkı alabilmek için, 07.04.2000 tarihindeki çimento miktarının '0' olduğunu belirten bir tutanağın olması gerekir. Bir başka deyişle, tespit tarihlerinin 07.04.2000-06.06.2000 olarak tutanak haline getirilmesi gerekir. Aksi halde elle veya bu programla yapılması gereken hesaplamalar şöyle olacaktır:

 

                 Tespit tarihleri  arasındaki gün sayısı        : 06.06.200-15.03.2000=83 gün        

                      "         "        malzeme miktarı          : 166 ton        

                 Bir güne düşen malzeme miktarı (166/83)        : 2 ton        

                 Fiyat farkı alınmayacak gün ve miktar        : 5 gün, 10 ton        

                 1. zamdan fiyat farkı alacak gün ve miktar: 28 gün, 56 ton        

                 2. zamdan fiyat farkı alacak gün ve miktar: 50 gün, 100 ton        

 

 Fiyat farkı hesabı, uygulanan tablo ve hesap yöntemlerinin farklılığı nedeniyle, 4 ayrı bölüm halinde hazırlanmıştır. Kullanımları birbirine benzeyen bu bölümler şunlardır:

 

_BulletGenel Malzemeler; Demir, çimento, kum, çakıl, akaryakıt (imalatta), tuğla... gibi malzemeler içindir
_BulletNakliyede Akaryakıt
_BulletBina Tesisat
_BulletPVC boruları

 

Geri Dön