Keşif ve Mukayeseli Keşif

Ana Sayfa 

 

Fiyat Oluru Hazırlamak

 

 1. keşfinizde ve birim fiyat kitaplarında olmayıp imalata girmesi gereken pozlar için yapılan analizlerin toplu olarak listelenip onaylattırıldığı sayfa burada hazırlanır.

 

 Fiyat Oluru penceresinde PozEkle butonu ile bu pozlar seçilir. Yenile butonu ile gelen metin istenen şekilde düzeltilir ve yazdırılır.

 

 

Geri Dön