Keşif ve Mukayeseli Keşif

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 

 _BulletBlue 1. Keşifi Hazırlamak

 _BulletBlue Poz Eklemek

 _BulletBlue Keşif Nakliyelerini Hesaplamak

 _BulletBlue Keşifte Boru Montaj Bedellerini Bulmak

 _BulletBlue 2. Keşifi Hazırlamak

 _BulletBlue Hazırlanan Keşifleri İstenen Yıl Fiyatlarına Dönüştürmek

 _BulletBlue Keşif İcmalini Hazırlamak

 _BulletBlue Mukayeseli Keşif İcmalini Görmek

 _BulletBlue Mukayeseli Keşfi Poz Esasıyla Görmek

 _BulletBlue Fiyat Oluru Hazırlamak

 _BulletBlue Yeni İmalat Oluru Hazırlamak

 _BulletBlue İhale Makamı Kurumun Antet Bilgileri

 _BulletBlue Keşifleri İmzalayanlar

 _BulletBlue MSB Hakedişleri İçin Keşif ve Mukayeseli Keşif