Lisans Sözleşmesi

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

1. Yazılım Lisans Kartı, OSKA Bilgisayar Sistemleri Yazılım, Donanım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Kısaca OSKA denecektir) tarafından üretilen ve bu kartta belirtilen yazılımın kullanım hakkını verir. Yazılım ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları OSKA'ya ait olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.

2 .Yazılımın kullanım hakkı, Yazılım Lisans Kartı'nda belirtilen kişiliğe ait olup belirtilen sayıda kullanıcı içindir.

3. Lisans sahibi kişilik, bu programı diğer ticari kişiliklerin yüklenimindeki işlerde kullanamaz ve lisans hakkını devredemez.

4. Oska, yazılımı test etmiş ve dokümanları gözden geçirmiş olmakla birlikte, söz konusu yazılımın performansı, ticari değeri ve belirli bir amaca uygunluğu konusunda açık veya kapalı hiçbir garanti vermez. Sonuç olarak yazılım "Bu haliyle" satılmıştır.

5. Her ne şekilde olursa olsun programın kopyalanması suçtur. Ticari menfaatlerin korunması bakımından; yazılım ters mühendislik işlemlerine (reverse engineering) tabi tutularak kaynak kodu açılamaz, geri derlenemez (decompile). Ayrıca kullanıcı programı değiştiremez, kiraya veremez, dağıtımını yapamaz ve satamaz.

6. OSKA, kullanıcı hatası, sistem arızası, virüs etkisi vb. nedenle girilen bilgilerin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

7. OSKA, program CD ve akıllı kilit'in güvenilirliğini 12 ay (360 gün) süreyle garanti eder. Ancak bunların dış etkilerle bozulması bu garanti dışındadır. Garanti dışı bozulan CD ve/veya akıllı kilit, programın güncel satış fiyatının (kampanya fiyatı hariç) % 20'si bedelle yenilenir.

8. OSKA, yayınlanan mevcut kurum birim fiyatlarını satış yılı içinde ücretsiz verir. Sonraki yıllara ait birim fiyatlar, programın güncel satış fiyatının (kampanya fiyatı hariç) % 20'sini geçmeyen bir ücretle sağlanır.

9. OSKA, programın doğru ya da yanlış kullanılmasının oluşturacağı kazanç ve kayıplardan, yasalara aykırı olarak kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

10. Hiçbir BAYİ veya OSKA temsilcisi tarafından bu sözleşme dışında verilen bilgi ve öneriler garanti oluşturmaz ve bu sözleşmedeki garanti kapsamını genişletmez.

11. Taahhüt edilen ödemeler yerine getirilmezse, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın, lisans hakkı geçersiz olur ve yapılmış ödemeler o güne kadar olan kullanıma sayılır.

12. Anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.