Önsöz

Ana Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Kendi emeğine saygı duyup sahip çıkanların, başkalarının emeğine de sahip çıkacağını bilerek ÖNSÖZ YERİNE;

 

 

EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKIN

 

Bu kullanım kılavuzu ve tanıtılan yazılımın telif hakkı Oska Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.'ne aittir. Telif hakkı yasaları uyarınca bu kitap ve ilgili yazılım, Oska Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.'nin yazılı onayı alınmadıkça, normal kullanılması ve yedeklenmesi amaçları dışında kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu bildirim, orijinalin izin verilmiş bütün kopyalarına  da aynen konulmak zorundadır. Bu kitap ve yazılım, ticari amaçlarla olsun olmasın, başkaları için kopyalanamaz. Başka bir forma sokmak veya başka bir dile çevirmek de yasalara göre kopyalamak kapsamına girer.

 

Yazılımın kullanım hakkı, lisans kartında lisans sahibi olarak belirtilen  kişiliğe ait olup tek kullanıcı içindir. Lisans sahibi, bu  programı diğer ticari  kişiliklerin yüklenimindeki işlerde kullanamaz ve lisans hakkını devredemez.

 

Oska Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. yazılımı test etmiş ve dokümanları gözden geçirmiş olmakla birlikte, söz konusu yazılımı ve onun kalite, performans, ticari değeri ve belirli bir amaca uygunluğu konusunda açık ve kapalı hiç bir garanti vermez. Sonuç olarak yazılım "Bu haliyle" satılmıştır.

 

Oska Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. bu yazılım ve ilgili dokümanlardaki bir hatanın dolaylı, dolaysız ve rastlantısal olarak neden olabileceği hiç bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 

Oska Yazılım