Poz Eklemek

Ana Sayfa 

 

Poz Eklemek

 

 Kayıtlı pozları çağırıp seçmeniz gereken metraj, yeşil defter,... gibi her menüde, PozEkle düğmesi tıklatılınca Birim Fiyat Kitapları penceresi görüntülenir.

 

 clip0091

 

 İlk kullanımda gelen bu pencerede listelenmiş pozlar çalışılacak olanlar değilse, BFKitSec kutusundan yararlanarak, poz listesi değiştirilir.

 

 

clip0073

Çalışılacak poz penceresi için 3 temel olanak vardır;

_Bullet  Şantiye Birim Fiyatı Kitabı; kullanıcı tarafından kaydedilen pozlar burada saklanır.

 

_Bullet  Kurumların Birim Fiyat Kitapları; 12 kuruma ait birim fiyat pozları buradadır.

 

_Bullet  Benim Pozlarım; kullanıcının farklı şantiyelerinde de kullanabilmek üzere oluşturduğu veya diğer kitaplardan seçtiği pozların bulunduğu dosyadır.

 

 

 PozEkle düğmesi tıklanarak gelen ilk pencere hangisi ise orada poz seçimi yapılabilir. Listede istenen poz çift tıklanarak ilgili pencereye aktarılır.

 

 Poz pencerelerinde istenen poz no'ya oklarla ulaşmak yerine, poz no alanında iken pozun bilinen ilk bir-iki karakterini yazmak yeterlidir. Söz gelimi beton pozların 16 ile başladığı biliniyorsa, poz no alanında iken 16 yazmakla 16 ile başlayan ilk poza ulaşılır. Böylece aranılan poz no'ya ya da çok yakınına gelinir. Okları kullanarak tam üstüne ulaşıp çift tıklamak, bu pozu gelinen çalışma sayfasına taşır. Birim fiyat penceresinden çıkmadan, kullanılacak diğer pozları da seçtikten sonra pencereyi kapatılır.

 

 Çalışma alanına aktarılan pozlar aynı zamanda Şantiye Birim Fiyat Dosyasına da kayıt edilirler. Ancak aktarılan poz Şantiye Birim Fiyat Dosyasında zaten mevcut ise, yanlış bile olsa birim fiyatları yenilenmez, sadece değeri sıfır olan birim fiyatları yenilenir. Tüm yıl fiyatlarını yenilemek için sağ altta bulunan kutu işaretli olmalıdır.  

 

 clip0010

 

 Pozlar çalışılacak alana SurukleB kutusunu işaretleyerek de aktarılabilir. SurukleB kutusu işaretli ise pencere iki bölüm halinde açılır; solda seçilecek pozların olduğu bölüm, sağda ise çalışılacak metraj pozları bölümü.

 

 Sol pencerede yer alan pozların hangileri olacağı BFKitSec kutusundan yararlanarak belirlenir. Aktarılacakların seçilmesi (işaretlenmesi) gerekir. İşaretleme seçenekleri Excel'de olduğu gibidir. İşaretlenen pozları sağ pencereye kopyalamak için; işaretli alan üstünde tıklatılıp -bırakılmadan- sağdaki alana sürüklenir ve fare clip0128 işaretine dönüştüğünde bırakılır.Taranmış poz satırlarının başında bulunan kutular koyu renkli olur.        

 Fare, tıklayıp tarayarak satırları işaretleyebileceği pencerelerde clip0257 şeklinde görünür.