Fiyat Farkı

Top 

 

Temel ve Güncel Endeksler

 

 Temel endeks: İhale (son teklif verme) tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekstir

 Güncel endeks: Hakedişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekstir,

 

 Temel asgari ücret: Tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan brüt asgari ücrettir.

 Güncel asgari ücret: İş programına uygun olarak gerçekleştirilen işlere ait hakedişin düzenlendiği tarihte, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan brüt asgari ücrettir.

 

 Temel aylık katsayısı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre belirlenen ve ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan memur aylık katsayısıdır.

 Güncel aylık katsayısı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre belirlenen ve hakedişin düzenlendiği tarihte geçerli memur aylık katsayısıdır.

 

 

Geri Dön