Yeni İş Tanımlamak

Top 

 

Yeni İş Tanımlamak

 _Bullet Ana ekrandaki İş Dosyaları'nı tıklatın ya da ana penceredeki İşin Adı üzerinde çift tıklatın.

 _Bullet clip0029 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen pencerede işin türünü belirleyin.

 _Bullet Ileri düğmesini tıklatın.

 _Bullet İşin Adı, Teklif (İhale) Tarihi bilgilerini yazın. Burada görünen Temel Endeks Ayı, fiyat farkı hesabında dikkate alınacaktır.

 

 Burada girilen teklif tarihine göre geçerli endeks ayı belirlenir. Teklif tarihinden önceki ay Temel Endeks Ayı olarak alınır.

         Örnek:

         1- Teklif tarihi olarak 15 Ocak 2012 yazılırsa, Temel Endeks Ayı olarak Aralık-2011 alınır.

         2- Teklif tarihi olarak 15 Şubat 2012 yazılırsa, Temel Endeks Ayı olarak Ocak-2012 alınır.

 

 _Bullet Ileri düğmesini tıklatın.

 _Bullet Hakediş No'su, hakedişin Başlangıç Tarihi, hakedişin Düzenleme Tarihi'ni yazın. (Birinci -ilk- hakedişin başlangıç tarihi olarak işe başlama tarihi alınabilir.)

 _Bullet Ileri düğmesini tıklatın.

 _Bullet İşin Teklif Türü'nü seçin.

 _Bullet Ileri düğmesini tıklatın.

 _Bullet Fiyat farkı verilecekse buna ait bilgileri sözleşmedekine uygun olarak girin.

 _Bullet Ileri düğmesini tıklatın.

 _Bullet İşin verdiğiniz bilgilerinin yer aldığı pencereyi gözleyin.

 _Bullet Bu bilgilerde bir değişiklik yapmak için Geri düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Dosya bilgilerini onaylıyorsanız işlemi tamamlamak için clip0285 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Dosya açıldığında İş'le İlgili Doldurulması Zorunlu Bilgiler adıyla yeni bir pencere oluşur.

 _Bullet Bilgileri sözleşmeden yararlanıp tamamlayın ve pencereyi kapatın.

 _Bullet Şimdi yeni açılan iş dosyasının içindesiniz. Bunu ana pencereye yerleşen işin adından anlayabilirsiniz.

 _Bullet Ödenek durumunu girin.

 

Not: İş dosyaları penceresinde görünen H00000?? şeklindeki dosyanın kod isimleri program tarafından verilir ve değiştirilemez.

 

Geri Dön