İş Dosyası İşlemleri

Top 

 

Yeni Bir Hakediş Açmak

 _Bullet İş Dosyaları penceresinde yeni hakediş açacağınız dosyanın üzerinde durun.

 _Bullet Hakedişin Ayrıntıları düğmesini tıklatın.

 _Bullet clip0033 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Bir önceki hakedişin (son açılmış hakedişin) bilgileri görüntülenir.

 _Bullet Açılacak hakedişin Hakediş No'su, hakedişin Başlangıç Tarihi, hakedişin Düzenleme Tarihi'ni yazın.

 _Bullet Arada çalışılmayan gün yoksa açılacak hakedişin Başlangıç Tarihi, bir önceki hakedişin Bitiş Tarihi'ne eşit olmalıdır.

 _Bullet Yıl devreden (yıllara sâri) işlerde yeni yılın ilk hakedişi açılırken, 31 Aralık yıl sonu tespiti olması nedeniyle, önceki hakedişin bitiş tarihi olan 31 Aralık yerine 01 Ocak olarak alınmalıdır. Zaten bu durum program tarafından kontrol edilerek kullanıcı uyarılır.

 _Bullet Tamam düğmesini tıklatın.

 _Bullet Yeni hakedişe ait bilgilerin ekrandaki ilgili yerlerine oturduğunu gözleyin.

 

 

 Not: Yeni bir hakediş açıldığında önceki hakediş ödeme cetvellerinin (arka kapaklarının) kendiliğinden Onaylı duruma dönüştüğünü, böylece ilgili hakedişlere girildiğinde eski ödeme bilgilerinin değişmeden görünebildiğini, unutmayınız.

 

 

Geri Dön