Kullanımda Genel Bilgiler

Top  Previous  Next

 

Kullanımda Genel Bilgiler

 

 

clip0381

 

 

- Ana Ekranın Stilini Değiştirmek

- Kısayollarım Düğmelerinin Konumu

- Hakediş Hazırlamada İzlenecek Yol

- Menülerde Düzen Düğmesini Kullanmak

- Sayfaları Word, Excel ve Pdf Şeklinde Yazdırmak