Hakediş İcmali (Teklif Birim Fiyatlı)

Top  Previous  Next

 

Hakediş İcmali (Teklif Birim Fiyatlı)

 

 Yapılan işlerin toplandığı yer olan Hakediş İcmali, Yapılan İşler Listesi'nden sonra bu sekmeye ulaşıldığında kendiliğinden hazırlanmıştır.

 

 clip0115

 

 Bu hakedişte mahsup edilecek avans varsa burada girilmelidir. Çünkü fiyat farkı verilen işlerde hesaplamadan önce bu tutar düşülerek hesaplama yapılacaktır.