Yapılan İşler Listesi

Top  Previous  Next

 

Yapılan İşler Listesi

 

 Yeşil defterde toplanan miktarların, sözleşme fiyatlarıyla hesaplandığı menü, Yapılan İşler Listesi olarak adlandırılmıştır. Bu sayfalarda miktar ve fiyat değiştirme işlemleri yapılamaz.

 

 clip0114

 

 

 Görünen sütunlar, işin teklif birim fiyatlı veya götürü bedelli iş olması durumuna göre farklılık gösterir.