İşin Bilgileri

Top  Previous  Next

 

İşin Sözleşme Bilgileri

 

 İşin Adı, Sözleşme Bedeli, Bitim Tarihi, ... gibi bilgiler buradan alındığı için mutlaka girilmelidir.

 

 Bu bilgiler, incelendiğinde anlaşılacağı gibi işin ihale edilmesinden sonra girilip kullanılacak olan bilgilerdir.

 

 

 İşin Sözleşme Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Önemli: İş artışı oluru alındıktan sonra bile işin (ilk) sözleşme bedelini değiştirmeyiniz. Çünkü hakedişin ilerleme yüzdeleri, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.

 

 

 Yüklenici Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur.

 

 Yer Teslimi Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur.        

 Yazdir düğmesi ile İşyeri Teslim Tutanağı yazdırılır.

 

 Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Ek İşlerin Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Süreler

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Kesin Kabul Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Gerekli bilgileri doldurarak Kesin Kabul Talebi, Kesin Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Tutanağı gibi belgeleri hazırlayabilir ve yazdırabilirsiniz.