Kapaklar

Top  Previous  Next

 

Arka Kapak (Ödeme Cetveli)

 _Bullet Kapaklar'ı tıklatın.

 _Bullet Yıl ödeneğinin ve/veya Sözleşme Bedeli'nin aşıldığı durumdaki uyarıları dikkate alın.

 _Bullet Arka Kapak penceresinde yapılması gereken iş, kesinti ve blokelerin girilmesidir.

 _Bullet Bir önceki hakedişin toplam tutarı bilgisi önceki hakedişin Toplam Tutar satırından otomatik alındığı için burada sarı renkli -girilemez- özelliğindedir.

 

 Ancak önceki hakedişin bu programla yapılmadığı durumları gözeterek sarı renkli -girilemez- gibi gözüken bir önceki hakedişin toplam tutarı hücresine giriş yapılabilir.

 _Bullet KDV oranını gözleyin, clip0141 doğru değilse düzeltin.

 _Bullet -Varsa- Gelir vergisi stopajı, Damga Vergisi ve KDV tevkifatı (kesintisi) oranlarını belirtin.

 _Bullet Gecikme cezasını programa hesaplatmak için clip0143 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Buradaki Günlük Gecikme Cezası ve İşin Bitim Tarihi'nin İşin Sözleşme Bilgileri penceresinden alındığına dikkat edin.

 _Bullet Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınır.

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 _Bullet Bu hakedişten kesilecek olan ve fiyat farkına esas tutardan düşülmesi gereken Avans Mahsubu -varsa- miktarını burada yazın.

 _Bullet Fiyat farkı teminat kesintisini programa hesaplatmak için clip0143 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Yüzde 6 olarak gelen Teminat Oranı'nı, doğru değilse, düzeltin.

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 _Bullet Hesaplanan Teminat değeri bulunulan kapaktan, Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınmaktadır.

 _Bullet Hesaplamayı kontrol edin, onaylıyorsanız Kapağa Gönder düğmesi ile ilgili yerine aktarılmasını sağlayın.

 _Bullet Hesaplanan Kesinti değeri bulunulan kapaktan, Bugüne Kadar Kesilen ise önceki hakedişlerin arka kapaklarından alınmaktadır.

 _Bullet -Varsa- diğer kesinti ve ödemeleri girin.

 _Bullet Kesinti satırlarına yazılan değerler hakedişten düşüleceği için bu satırlara yazılmak istenen ödeme ya da iadeler eksi (-) işareti ile belirtilmelidir.

 _Bullet İmzalayanlar alanını düzenlemek için İmzalar düğmesini kullanın.

 _Bullet İşlem görerek kesinleşmiş (ödenmiş) kapak bilgilerini sabitlemek için Onayla düğmesini kullanın.

 

 

 Not: Yeni bir hakediş açıldığında önceki hakediş ödeme cetvellerinin (arka kapaklarının) kendiliğinden Onaylı duruma dönüştüğünü, böylece ilgili hakedişlere girildiğinde eski ödeme bilgilerinin değişmeden görünebildiğini, unutmayınız.