Fiyat Farkı Hesabı

Top  Previous  Next

 

Madde 7'ye Göre Fiyat Farkı Hesabı

 

 Fiyat Farkı Hesabı penceresine ulaşıldığında hesaplamalar kendiliğinden yapılır.

 

 Pencerenin sağ altında (eğer varsa) Madde8'e göre hesaplanmış toplam fiyat farkı da bilgi için görüntülenir.

 

 clip0118

 

 Madde 7 ve 8'e göre ödenmesi gereken fiyat farkları toplanarak Bugüne Kadar Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Toplamı, her gir

 

 Bugüne Kadar Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Toplamı, her girişte yeniden yapılan hesaplama sonucu elde edilen değerdir. Ancak arka kapak (ödeme cetveli) onaylanmışsa bu değer sabitlenmiştir ve değişmez.

 

 Bugüne Kadar Ödenen Fiyat Farkı Toplamı ise önceki hakedişlerin kapaklarındaki fiyat farkı hücresinden alınır.

 

 Bu Hakedişte Ödenecek Fiyat Farkı da yukarıda anlatılan iki değerin farkıdır ve arka kapağın [B Fiyat Farkı Tutarı] hücresine gönderilen değerdir.

 

 Hesaplarda gerekli herhangi bir endeksin eksik olması durumunda kullanıcı uyarılır.

 

 Formüllerdeki Pn-1 değerinin virgülden sonra kaç hane alınacağı clip0601 kutusundan belirlenmelidir.

 

 Eksik bilgiler varsa tamamlanıp bu pencereye gelinmelidir.

 

 İşe özgü olan, bir kere girilmesi gereken ve Temel Endeks ve Sabitler olarak adlandırılan değerler ise Fiyat Farkı Hesabı penceresindeki Endeksler ve Sabitler sekmesinde girilirler.

 

 Hesapların doğru olabilmesi için aşağıdaki bilgilerin doğru girilmiş olduğundan emin olun.

 

 

 1- Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri

 

 2- Temel ve Güncel Endeksler

 

 

 

 

Hesap Adımları (Hizmet Alımı İşleri) :

 

 1- Son teklif verme ve hakedişin düzenleme tarihine göre temel endeksler (Io, Yo, … değerleri) ve güncel endeksler (In, Yn, … değerleri) Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri dosyasından okunur. Sözleşmede yazılı fiyat farkı sabitleri kullanılarak (ağırlık oranları; a1, a2, b1, b2, c, d) ilgili aya ait Pn değeri aşağıdaki formüle göre bulunur.

 

 clip0396

 

 2- Pn-1 değeri bulunur.

 

 3- Fiyat Farkına Esas Tutar verilen formül uygulanarak hesaplanır.

 

 F = AUyAy x B x ( PUyAy - 1 )        (B=0,90)

 

AUyAy (An): İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 katsayısı,

 

 _BulletBlue Hizmet Alım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi