Fiyat Farkı Hesabı

Top  Previous  Next

 

Madde 8'e Göre Fiyat Farkı Hesabı

 

 Hizmet işleri Fiyat Farkı Kararnamesinin 8. maddesine göre verilmesi gereken fiyat farkı burada hesaplanır.

 

 Formüllerdeki Pn-1 değerinin virgülden sonra kaç hane alınacağı clip0601 kutusundan belirlenmelidir.

 

 Eksik bilgiler varsa tamamlanıp bu pencereye gelinmelidir.

 

 İşe özgü olan, bir kere girilmesi gereken ve Temel Endeks ve Sabitler olarak adlandırılan değerler ise Fiyat Farkı Hesabı penceresindeki Endeksler ve Sabitler sekmesinde girilirler.

 

 

 _Bullet Fiyat Farkı Hesabı penceresinde Madde 8 isimli sekmeye ulaşın.

 _Bullet clip0104 ile yeni bir satır açın.

 _Bullet Girişleriniz tamamlandığında Madde 8'e göre verilmesi gereken fiyat farkı tutarı da hazırdır.

 _Bullet Pencerenin sağ altında (eğer varsa) Madde7'ye göre hesaplanmış toplam fiyat farkı da bilgi için görüntülenir.

 

 clip0117

 _Bullet Satırda istenen bilgileri sırasıyla girin.