Fiyat Farkı Hesabı

Top  Previous  Next

 

Akaryakıt Fiyat Farkı

 

 Mal alımı işlerinde Akaryakıt olarak belirtilmiş iş kalemleri için ödenmesi gereken fiyat farkı burada hesaplanır.

 

 EPDK'nın yayınladığı akaryakıt fiyatları her zaman hazır ve günceldir.