Fiyat Farkı Hesabı

Top  Previous  Next

 

Fiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları

 

 Fiyat Farkı Hesabı penceresinin Endeksler ve Sabitler sekmesine gelin. Sözleşmede yazılı olan ağılık oranlarını Giris düğmesi yardımıyla girin.

 

 Ağırlık oranlarının girildiği bu pencere, girilen oranların toplamı 1'e eşit yapılmadıkça kapatılmamalıdır.