Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Yeşil Defter

 

 Yapılan işlerin miktar olarak toplandığı yere yeşil defter denir. Buradaki miktarlar her bir poza ait olan puantaj tablolarının doldurulmasıyla oluşur.

 

 _Bullet clip0018 ile gelen pencereden pozları seçin.        

 _Bullet Listelenmiş pozların Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatlar dosyası olduğuna dikkat edin. Burada olmayan iş kalemlerini clip0088 düğmesi ile kaydedebilirsiniz.

 _Bullet Pencerede poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile, çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçilileri Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Miktar girmek istediğiniz poz üzerinde çift tıklatın veya clip0089 düğmesine tıklatın.

 _Bullet Açılan puantaj cetveline doldurup Yeşil Deftere Aktar ile kapatın.

 

 

 

 Puantaj Tipleri:

 _BulletBlue Genel Personel (Günlük Çalışma)

 _BulletBlue Saatlik Çalışma Puantaj Cetveli

 _BulletBlue Genel Uygulamaya Yönelik Diğer Hizmet Alımları

 _BulletBlue Hizmet İşleri için Mal/Malzeme Alımı

 _BulletBlue Seçili Kalemleri İçeren Ortak Puantaj Cetveli

 _BulletBlue Servis/Taşıma Hizmetleri (Güzergah/Km)

 _BulletBlue Araç Kiralama (Günlük/Km)

 _BulletBlue Araç Kiralama (Günlük/Gün/Ay)

 _BulletBlue Akaryakıt Ürünleri

 _BulletBlue Mal/Malzeme Alımları

 _BulletBlue Puantaj Cetveline Kolay Giriş