Yardımcılar

Top  Previous  Next

 

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

 

 Son teklif tarihine göre belirlenen endeksler "Temel Endeksler" olarak adlandırılır ve Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınır.

 

 Hizmet işlerine ait fiyat farkı kararnamesinde tanımlandığı gibi güncel endeksler hakedişin düzenlendiği aya ait endekslerdir.

 

 Kullanıcının seçimine göre belirlenen güncel endeksler Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınırlar.

 

 Burada 2003-Ocak ayından bulunulan aya kadar gerekli TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Fiyat Endeksleri işlenmiş halde verilmektedir.

 

 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından her ay yayınlanan bu değerler, internete bağlıyken, Düzen>Web'den Getir ile güncellenebilir.

 

 Bu ve diğer TÜİK endeksleri, Güncelleme Yöneticisi menüsüne her girişte kendiliğinden yenilenirler.

 

 

 Burada;

 

İ : İşçilik

İşçilik temel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayıyı,

 

Ç : Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri

Çimento temel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı,

 

D : Ana Metal Sanayi

Demir/çelik temel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Ana Metal Sanayi" satırındaki sayıyı,

 

Y : Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri

Akaryakıt temel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satırındaki sayıyı,

 

K : Ağaç ve Mantar Ürünleri

Kereste temel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı,

 

G : Genel

Diğer malzemelerin endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2:Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayıyı,

 

M : Makine ve Teçhizat

Makine ve ekipmana ait amortismanın temel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satırındaki sayıyı,

 

İn : İşçilik (asgari ücret) (Hizmet fiyat farkında kullanılır)

Tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için asgari ücreti,

 

Kn : Mühendislik ve müşavirlikle ilgili aylık katsayı (Hizmet fiyat farkında kullanılır)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre belirlenen memur aylık katsayısı