Yardımcılar

Top  Previous  Next

 

Antet Düzenleme ve İmzalar

 _Bullet Antet ve İmzalar düğmesini tıklatın.

 _Bullet Bu pencerede puantajlar, yeşil defter ve yapılan işler listesini imzalayanların isimlerini, ihale makamı kurumun başlığını düzenleyebilirsiniz.

 _Bullet Düzenleme yapacağınız sekmeye gelin.

 _Bullet clip0232 düğmesini tıklatın. Daha önceden herhangi bir iş dosyasında düzenlenmiş son antet buraya hazır olarak gelir.

 _Bullet Çıkmasını istediğiniz bilgileri açılan editörde düzenleyip kapatın.

 _Bullet clip0233 düğmesini tıklatın.

 

Not: Düzenlenen son antet, bundan sonra tanımlanıp açılacak iş dosyalarında aynen çıkar.