Hakediş İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Ödenek Dilimleri

 

 Toplam ödeneğin sözleşme bedeline göre kontrolü burada yapılır. Fiyat farkı hesabı işin tümüne göre yapılıyorsa kullanılan aylık ödenek dilimleri burada yazılır.

 Sonraki yıllara ait ödeneklerin girilebilmesi için clip0207 kutusundan yararlanılır.

 

 Girilen ayların toplamının yıl ödeneğini aşıp aşmadığı kontrol edilir.

 

 Girilen yılların toplamının sözleşme bedeline uygunluğu da kontrol edilir.