Yardım

Top  Previous  Next

 

Kullanım Kılavuzu        

 

 Bu menüden pdf formatındaki kullanım kılavuzu kitabına link verilmiştir.

 

 Pdf formatındaki kullanım kılavuzu, istenirse aşağıdaki adresten açılabilir, ayrıca istenen bölümleri veya tümü bastırılıp kitap haline de getirilebilir.

 

 C:\e-Oska klasörü içindeki pdf dosyası: clip0646