Hakediş Belgeleri

Top  Previous  Next

 

Hakediş Belgeleri

 

 Hakediş belgelerinin toplu olarak seçilip yazdırılabileceği veya saklamak üzere oluşturulabileceği menüdür.

 

 Düzenlenmek istenen belgelerin Düzenle sütunu işaretlenmelidir.

 

 Seçilmiş belgeler kullanıcının isteğine göre yazdırmak üzere açılır veya ilerde kullanmak üzere oluşturulup saklanırlar.

 

 Belgenin adı üzerinde çift tıklamak sadece o belgeyi açar.

 

 Belgelerin Word/Excel/Pdf seçeneklerinden hangisine göre oluşacağı ilgili kutu tıklatılarak belirlenir.

 

 Listede adı bulunan bir belgenin oluşabilmesi için iş grubunun seçilmiş olması ve belgenin boş olmaması (yazdırılabilecek bilgilerin ilgili menüde girilmiş olması) gerekir.

 

 Tümünü Seç / Tümünü Boşalt seçenekleri için sağ tıklama yapılır.

 

 clip0128

 

 

 Sağ üstte bulunan clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki clip0094 işareti tıklatılır.

 

 Kaydet/sakla seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen belgeler Hakediş Belgeleri dizinine kaydedilirler.

 

 Hakediş Belgeleri klasörünün bulunması istenen yer (Masaüstü veya Belgelerim) kullanıcı tarafından burada işaretlenerek belirtilmelidir. İlk değer olarak kullanıcının en son yaptığı ayarlar kullanılır.

 

 Oluşturulan belgeler seçime göre masaüstü veya belgelerim'de 2 farklı biçimde yer alabilirler. Tüm belgeler tek klasör içinde de toplanabilir, her bir iş grubu adıyla açılan farklı klasörler içinde de toplanabilir. Bu seçimi kullanıcı yapmalıdır.

 

 Belge oluşturma tamamlandığında Belge Klasörünü Aç düğmesi tıklanıp hazırlanmış belgeler listelenir.

 

 Aç/göster seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen tüm belgeler yazdırılmak üzere açılırlar.

 

 Belgenin adı üzerindeyken ekranın altında bulunan clip0504 düğmesi tıklatılırsa adı geçen belgenin oluşturulup yazdırılabildiği asıl menüye ulaşılır.

 

 

 Önemli Not: Programda, değişikliklerin hemen uygulandığı ve öncelikle güncellenen çıktılar Word ve pdf formatında olanlardır. Bütün çıktıların kontrol edilmesi gerekmekle birlikte, özellikle Excel formatı kullanıldığında daha bir dikkatle gözden geçirilmelidirler.