İş Dosyaları

Top  Previous  Next

 

İzin Verilen Kullanıcılar

 

 Her bir kullanıcı diğer kullanıcılara, yetkilisi olduğu iş dosyaları için çalışma veya izleme yetkisi verebilir.

 

 _Bullet İzin Verilen Kullanıcılar menüsüne girin.

 

 clip0670

 

 _Bullet İlk değer olarak bulunduğunuz dosya seçilmiş olarak gelir. İsterseniz izin vereceğiniz dosyayı değiştirebilirsiniz.

 _Bullet İzin vereceğiniz kullanıcıya ait satırdaki ilgili hücreyi işaretleyin. Birden çok kullancıya izin verebilirsiniz.

 _Bullet Uygula ile işlemi tamamlayın.

 

 

Not: İzin verme işlemleri, sadece dosyanın yetkilisi tarafından yapılabilir.